Деканат

Ігор Олегович Комарніцький – декан Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кандидат культурології, доцент. Основною сферою наукових інтересів є рекреаційно-дозвіллєва діяльність. Автор 12 наукових публікацій у галузі готельного бізнесу. Забезпечує організаційно-виховну роботу зі студентами інституту. Викладає дисципліни: “Світові ринки рекреаційних послуг”, "Бізнес-планування в готельно-ресторанному бізнесі".

Галина Василівна Ніколайко – доцент, заступник декана Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Фахівець сфери обслуговування в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі. Автор понад 20 наукових та методичних праць, з них навчальний посібник “Рекреаційний сервіс”. Викладає дисципліни: “Вступ до фаху”, “Професійна етика бізнесу”.

Плецан Христина Василівназаступник декана, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародного туризму Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв, агент з організації туризму.

Має широке коло наукових інтересів. Фахівець з питань менеджменту індустрії туризму, кадрової політики та кадрової роботи, лідерства, самоменеджменту, соціально-психологічних аспектів професійної діяльності, успішності професійної діяльності, управління людськими ресурсами в середовищі туризму, управління персоналом і кадровий менеджмент в системі державного управління.

Особливу увагу приділяє практичному досвіду проведення тренінгів. Постійно працює над підвищенням професійної кваліфікації (Київ-Брюссель, 2007 р., “Школи педагогічної майстерності” Національної академії державного управління при Президентові України, 2013, 2015 рр.), у період з 2011 по сьогоднішній день учасник тренінгових програм.

Автор понад 30 праць наукового та навчально-методичного характеру. Учасник численних наукових конференцій за міжнародної участі, всеукраїнських науково-практичних конференцій та наукових конгресів. Має подяки Тернопільського міського голови (2007 р.), Президента Національної академії при Президентові України (2011 р.). Активний громадський діяч.

Викладає дисципліни: «Менеджмент туризму», «Соціально-психологічні основи професійної діяльності в індустрії гостинності», «Технології лідерства та успішності в індустрії туризму», «Комунікативний менеджмент в індустрії гостинності», «Організація управлінської діяльності в органах держаної влади».

Вікторія Володимирівна Примаметодист вищої категорії Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Випускниця Київського національного університету культури і мистецтв зі спеціальності «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію «Магістра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу» (диплом з відзнакою). В інституті працює з 2005 р. Здійснює начально-методичне та документаційне забезпечення діяльності деканату, контролює рух контингенту студентів денної форми навчання Інституту готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Основною сферою наукових інтересів є дослідження соціокультурних аспектів гостинності. Автор 7 наукових публікацій та приймала участь у міжнародних, вітчизняних, наукових та науково-практичних конференціях. Асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, проводить семінарські та практичні заняття з дисципліни «Історія розвитку готельно-ресторанного бізнесу».

Людмила Вікторівна Рожкова – методист вищої категорії Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Закінчила Київський інститут культури ім. Корнійчука О.Є. в 1983 р. і отримала кваліфікацію «Організатор-методист культурно-освітньої роботи». Працює в КНУКіМ з 1977 р. Здійснює начально-методичне та документаційне забезпечення діяльності деканату, контролює рух контингенту студентів заочної форми навчання Інституту готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

Авторські права 2015 © Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. При копіюванні матеріалів сайту посилання обов'язкове.